Komunikaty wyjazdowe

KOMUNIKAT WYJAZDOWY WIEDEŃ  07.06 – 09.06.2024 r.

Plan wycieczki - format PDF

Telefon alarmowy wyłącznie w sprawach przejazdu
czynny w godzinach wyjazdu autokarów
tel. +48 603 892 525

Komunikaty wyjazdowe